ACTS – Assessment Companion for Thinking Skills/Työvälineitä lasten ajatteluntaitojen tukemiseen 2017 – 2020

ACTS-hankkeet tavoitteet ja sisällöt

ACTS-hankkeen tavoitteena on kehittää opettajille ja oppilaille työvälineitä ajattelun näkyväksi tekemiseen ja ajattelutaitojen kehittämiseen näkyväksi tekemisen kautta. ACTS on kansainvälinen ERASMUS+-rahoitteinen hanke, jossa muut yhteistyökumppanit ovat Latviasta ja Iso-Britaniasta. Suomessa ajattelun näkuväksi tekemisen välineiden lähtökohtana ovat oppimaan oppimisen taidot, oman toiminnan arviointi, oppilaslähtöisyys ja Bloomin taksnomia perusopetuksen valtakunnallinen opetussuunnitelman (2014) mukaisesti.

ACTS-hankkeen kehittämiä työvälineitä ja niiden taustalla olevia ajatuksia jaetaan kolmessa vaiheessa: Ensimmäisessä vaiheessa kehittäjäopettajat kehittävät ja testaavat välineitä lasten ajattelun arviointiin sekä opettajien että oppilaiden käyttöön, toisessa vaiheessa ajatteluntaitoihin perehtyneet opettajat ja opiskelijat testaavat kehittäjäopettajien välineitä ja kolmannessa vaiheessa välineet ja niitä tukeva materiaali julkaistaan kotisivuilla ja järjestetään täydennyskoulutus.

Hanke on alkanut syksyllä 2017 ja se päättyy kesäkuun lopulla 2020.

ACTS-hankkeen toimijat

Kansainvälisesti hanke toimii kolmen maan yhteistyössä: Iso-Britannia, Latvia ja Suomi. Hankkeen johtaja on Anita Backhouse Lincolnin yliopistosta. Yhteystiedot: ABackhouse@lincoln.ac.uk

Suomea hankkeessa edustavat Turun opettajankoulutuslaitos, Rauman normaalikoulu ja Euran Kirkonkylän koulu.

Latviassa yhteistyökumppani on TA-Group (Thinking Approach). TA-Groupin johtaja on Alexander Sokol. Heidän verkkosivunsa löytyvät osoitteesta http://www.ta-teachers.eu/

Iso-Britaniassa yhteistyökumppani on Let’s Think. Heidän pääedustajansa ACTS-hankkeessa on Stuart Twiss. Heidän verkkosivunsa löytyvät osoitteesta https://www.letsthink.org.uk/

Suomen hanketoimijat

Juli-Anna Aerila, Suomen osahankkeen johtaja

Turun Opettajankoulutuslaitos, julaer@utu.fi

Kirsi Urmson, vastuuopettaja

Rauman normaalikoulu

Susan Granlund, vastuuopettaja

Euran Kirkonkylän koulu

Hilppa Jankama, kehittäjäopettaja

Rauman normaalikoulu

Merja Toivanen, kehittäjäopettaja

Rauman normaalikoulu

Ramona Raynor-Karjalainen, kehittäjäopettaja

Rauman normaalikoulu

Taina Pertola, kehittäjäopettaja

Euran Kirkonkylän koulu

Esa Hakkarainen, IT-tukihenkilö

Rauman normaalikoulu

Teemu Mäkelä, projektityöntekijä

Turun opettajankoulutuslaitos