Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö

Myllymäen Kilta r.y

Myllymäen killan toiminta-ajatus

Myllymäen Kilta ry. on vuonna 1955 perustettu yhdistys jonka tehtävänä on vaalia ja ylläpitää raumalaisen opettajankoulutuksen omaleimaista perinnettä. Yhdistys osallistuu aktiivisesti moniin Rauman yksikön ja normaalikoulun toimintoihin sekä asiantuntijana että organisaattorina. Lisäksi Myllymäen Kilta tukee suomalaisen opettajankoulutuksen, erityisesti Myllymäen historiaan liittyvää tutkimustyötä paitsi jakamiensa avustusten niin myös tarjoamansa asiantuntija-avun kautta. Perinneyhdistyksemme pyrkii keräämään ja järjestämään Myllymäen aineellista ja henkistä kouluperinnettä.
Emme toki keskity ainoastaan täällä paikanpäällä sijaitsevan aineiston keräämiseen, vaan toivomme saavamme Myllymäkeen liittyvää materiaalia myös yhdistyksemme jäseniltä. Otammekin mielellämme vastaan erilaista perinnemateriaalia, opiskeluun liittyviä muistoja, kaskuja kurssitöitä jne. Pyrimme esittelemään keräämäämme aineistoa verkkosivuillamme.
Valokuva-albumimme sisältää tällä hetkellä n. 1500 kuvaa.

 

 Alumnitoiminta 

Myllymäen Kilta on paitsi perinneyhdistys myös  alumni -järjestö, joka pitää yhteyttä entisiin ja nykyisiin myllymäkeläisiin. Samalla koetamme tarjota jäsenillemme yhteisen kokoontumispaikan jossa vanhat ja nuoret, entiset ja nykyiset myllymäkeläiset voisivat kohdata toisensa. Alumnitoimintamme ydinajatusta kuvaa hyvin yhdistyksemme motto: "Ei Myllymäki unohtua saa"

Jottei Myllymäki todellakaan pääsisi vaipumaan täysin unhoon, olemme jo vuosien ajan tarjonneet apua kurssitapaamisten järjestelyissä. Kurssitapaamisiin liittyvissä kysymyksissä voitte kääntyä Killan puheenjohtajan tai kokoussihteerin puoleen.

   

30.01.2018 10:35 Webmaster